Dit is de KJRA

Delen

De vereniging KJRA is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken in Arnhem en omgeving, die allen werkzaam zijn binnen de jeugd-GGZ en/of Jeugdhulp. De KJRA heeft als doel het behartigen van de belangen van deze vrijgevestigde praktijken. Dit krijgt gestalte door het ondersteunen van de leden bij hun praktijkvoering door informatievoorziening, het ondernemen van promotie-activiteiten (zoals deze website, waarmee de vindbaarheid van leden wordt verhoogd), en de leden de gelegenheid te bieden tot onderlinge kennismaking, samenwerking en deskundigheidsbevordering. Ook is de KJRA een gesprekspartner voor gemeenten en andere organisaties die met vrijgevestigde praktijken willen communiceren. De KJRA wordt veelvuldig gevraagd om mee te denken met het beleid en de inhoud van de jeugdzorg.

Alle praktijken aangesloten bij de KJRA hebben hun eigen praktijkvoering en verantwoordelijkheid, en een eigen manier van werken. Zij werken samen als het gaat om het aanbieden van goede jeugdzorg en het op de kaart zetten van de vrijgevestigde praktijken. Bij alle praktijken die zijn aangesloten bij de KJRA werken therapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging, welke kwaliteitseisen stelt en voorziet in een klachtenregeling. Om lid te kunnen worden van de KJRA moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Ontstaan van de KJRA

De KJRA is ontstaan als intervisie-groep van een aantal vrijgevestigde praktijken. Toen bekend werd dat het systeem van de jeugdzorg zou gaan veranderen en (onder andere) zou worden overgeheveld naar de gemeenten is de (vorm en inhoud van de) KJRA meeveranderd. Wij zijn de afgelopen jaren gegroeid in het aantal aangesloten praktijken en we hebben binnen de gemeenten de vrijgevestigde praktijken goed op de kaart weten te zetten. 
 

Beroepsgroepen binnen de KJRA

Binnen de KJRA zijn de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd:
 • Vaktherapeut, HBO-therapeut en post-HBO-therapeuten
  Dit zijn therapeuten met minimaal een HBO-opleiding, en in veel gevallen ook aanvullende opleiding op post-HBO-niveau. Hierbij kunt u denken aan PMT-therapeut, speltherapeut, creatieve therapeut, danstherapeut, integratieve kinder- en/of jongerentherapeut, beeldend therapeut, muziektherapeut, systeemtherapeut
 • Psycholoog, orthopedagoog, pedagoog
  Dit zijn therapeuten met minimaal een universitaire opleiding in de psychologie, pedagogiek en/of orthopedagogiek
 • GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist
  Dit zijn therapeuten met een post-doctorale opleiding, die na hun universitaire opleiding nog een opleidingstraject voor GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist hebben gedaan
 • Klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater
  Dit zijn therapeuten met minimaal een post-doctorale opleiding, die hierna nog een opleidingstraject hebben gedaan voor klinisch psycholoog of psychotherapeut. Een psychiater heeft een geneeskundige achtergrond en is na het basisarts-traject verder gegaan in opleiding tot psychiater.
Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem