Zo werkt de jeugdzorg

Delen

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes en niet meer onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de vergoedingen voor psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geregeld worden vanuit de gemeente waar het kind of jongere woont.

Contract en vergoeding

Elke gemeente heeft contracten afgesloten met diverse praktijken, zorgaanbieders en instellingen, die vergoede zorg kunnen leveren. Elke praktijk aangesloten bij de KJRA heeft een contract afgesloten met één of meerdere gemeentes. Op de KJRA-website kunt u zien met welke gemeentes de praktijk van uw keuze een contract heeft afgesloten, en waar zorg dus wordt vergoed.

Verwijzing en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is wel een verwijzing nodig van bijvoorbeeld gemeente, wijkteam, jeugdconsulent, medisch specialist of huisarts. Zonder verwijzing zijn de kosten voor behandeling voor rekening van de ouder/verzorger. 

Productcodes en zorgzwaarte

Binnen de jeugdzorg wordt gewerkt met zogenoemde productcodes en zorgzwaarte. Dit heeft te maken met het behandelaanbod van de zorgaanbieder en expertise en opleidingsniveau. Op basis van deze informatie weet de verwijzer of de zorgaanbieder voldoende gekwalificeerd is en passende zorg kan leveren bij de hulpvraag. Voor meer informatie per zorgaanbieder kun je contact opnemen met de desbetreffende zorgaanbieder. Contactgegevens zijn te vinden via de zoekfunctie op deze website.

Vanaf 2018 zal de Generalistische BasisGGZ en Specialistische GGZ voor kinderen en jongeren tot 18 jaar komen te vervallen, en zal er een nieuwe vorm komen voor de meer complexe problematiek binnen de jeugdzorg.

Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem