Zo werkt de jeugdzorg

Delen

Sinds 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes en niet meer onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de vergoedingen voor psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geregeld worden vanuit de gemeente waar het kind of jongere woont.

Contract en vergoeding

Elke gemeente heeft contracten afgesloten met diverse praktijken, zorgaanbieders en instellingen, die vergoede zorg kunnen leveren. Elke praktijk aangesloten bij de KJRA heeft een contract afgesloten met één of meerdere gemeentes. Op de KJRA-website kunt u zien met welke gemeentes de praktijk van uw keuze een contract heeft afgesloten, en waar zorg dus wordt vergoed.

Verwijzing en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is wel een verwijzing nodig van bijvoorbeeld gemeente, wijkteam, jeugdconsulent, medisch specialist of huisarts. Zonder verwijzing zijn de kosten voor behandeling voor rekening van de ouder/verzorger. 

Onderverdeling van de jeugdzorg

Op dit moment is de jeugdzorg onderverdeeld in Jeugdhulp, Generalistische BasisGGZ en Specialistische GGZ. Jeugdhulp is voor de meer enkelvoudige problematiek, waarbij de verwachting is dat kortdurend hulp nodig is. Er is dan geen sprake van een DSM-V classificatie (kinderpsychiatrische diagnose) bij het kind of de jongere. Bij Generalistische BasisGGZ en Specialistische GGZ is er wel sprake van een DSM-V classificatie of in ieder geval een sterk vermoeden hiervan. Het gaat dan om de meer complexe problematiek bij het kind of de jongere, en vaak ook om bijkomende problemen zoals systeemproblematiek, waarbij langdurige en ook vaak intensievere hulp nodig is.

Vanaf 2018 zal de Generalistische BasisGGZ en Specialistische GGZ voor kinderen en jongeren tot 18 jaar komen te vervallen, en zal er een nieuwe vorm komen voor de meer complexe problematiek binnen de jeugdzorg.

Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem